Nad Jeziorem Średzkim powstało zaplecze dla żeglarzy UKŻ „ŚRODA”!

⚓️ Uczniowski Klub Żeglarski “ŚRODA” ze Środy Wielkopolskiej jest jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi powstała na terenie gminnym dzierżawionym przez Uczniowski Klub Żeglarski „Środa” nad Jeziorem Średzkim hala namiotowa, która posłuży jako magazyn sprzętu żeglarskiego! 

⚓️ Żeglarze z UKŻ “Środa” to m.in. zdobywcy Mistrzostwa Polski juniorów w żeglarskiej klasie Europa w sezonie 2022, którzy już od ponad 10 lat reprezentują w kraju i zagranicą miasto i gminę Środa Wielkopolska. Dzięki grantowi PSE i budowie niezbędnego zaplecza, którego hala namiotowa będzie ważną częścią, jest duża szansa, na utrzymanie wysokiego poziomu sportowego i na dalszy rozwój żeglarstwa sportowego w Środzie.

⚓️ Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

⚓️ Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Możesz również polubić…