O Treningach

Szkoła żeglarska w UKŻ „Środa” prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 7/8-15. Program zajęć dostosowany jest do wieku jak i poziomu umiejętności. Po sezonie letnim każdy uczestnik szkółki staje się samodzielnym żeglarzem na żaglówce klasy Optimist. Całoroczne zajęcia pozwalają na zachowanie zdobytych umiejętności oraz przejście do sekcji sportowej i dalszy rozwój. Rodzice sami decydują o dalszej karierze dziecka w żeglarstwie. UKŻ „Środa” zapewnia żeglarstwo także tym, którzy chcą żeglować wyłącznie dla przyjemności i nie koniecznie chcą żeglować sportowo i rywalizować w regatach.

Program:

– zajęcia z podstaw żeglarstwa z wykorzystaniem szkoleniowych żaglówek klasy Optimist (budowa jachtu, sterowanie jachtem, technika prowadzenia jachtu, podstawowe umiejętności taktyczne – pływanie docelowe).

– nauka umiejętności niezbędnych do bezpiecznego przebywania nad wodą

– zajęcia z ekologii i poszanowania przyrody

– zajęcia z podstaw pierwszej pomocy – posługiwanie się „rzutką” ratowniczą, wyciąganie kolegi z wody do żaglówki, motorówki, na pomost, wezwanie pomocy, udzielenie podstawowej pomocy przedmedycznej, abc bezpieczeństwa na wodzie

– zajęcia z wywracania i stawiania jachtów oraz nauka zachowań w razie wywrotki, nauka stawiania jachtów po wywrotce

– zajęcia z nauki pływania w kamizelkach asekuracyjnych.

– zajęcia z motoryki związanej z żeglarstwem oraz ogólnorozwojowej (sala gimnastyczna, zajęcia w terenie)

Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze sprzyjającej nauczaniu. Poza typowym żeglarstwem zajęcia rozszerzane są o kreatywne elementy uzupełniające, które zwiększają zaangażowanie uczestników kursu oraz pozytywnie wpływają na integrację dzieci:

– zabawy na zjeżdżalni

– wycieczki

– zabawy w wodzie

– regaty

– pikniki

– ogniska

– wyjazdy nad jezioro Kierskie

– żeglowanie na większych żaglówkach

Dodatkowym elementem jest nabycie etyki żeglarskiej polegającej na zgranej pracy zespołowej oraz odpowiednim podejściu do posiadanej pod opieką żaglówki.

Bezpieczeństwo: Zajęcia odbywają się w obecności doświadczonej kadry szkoleniowej, zawsze przy użyciu środków asekuracyjnych. Sprzęt stosowany do szkolenia jest nowy i zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa w czasie żeglowania. Szkolenia żeglarskie prowadzi instruktor sportu dyscypliny żeglarstwo.

Odpowiedzialność: Rodzice zgłaszają dzieci na zajęcia na własną odpowiedzialność, oświadczając jednocześnie, że zgłoszone dziecko posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zajęcia przeprowadzane są z wykorzystaniem środków asekuracji indywidualnej – kamizelek asekuracyjnych. Sprzęt szkoleniowy jest niezatapialny. Nie wymaga się umiejętności pływania. Każdy uczestnik musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie (lekarz rodzinny) o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach z żeglarstwa.