O Klubie

Uczniowski Klub Żeglarski „Środa” w Środzie Wielkopolskiej to uczniowski klub sportowy, zarejestrowany jako stowarzyszenie, którego celem jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu, o ile jest to możliwe we wszystkich wodnych dyscyplinach sportowych dla krzewienia rozwoju fizycznego i sportowego swoich członków. Klub przynależy do Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Dyscypliną wiodącą w klubie jest żeglarstwo. Klub udostępnia żeglarstwo dzieciom, młodzieży oraz dorosłym poprzez systematyczne prowadzenie treningów i zgrupowań, organizowanie zawodów, gier, zabaw sportowych, kursów, odczytów i pogadanek na tematy sportowe, wspólnych wycieczek oraz utrzymywanie sprzętu i obiektów sportowych.

W klubie rozwinęły się sekcje specjalistyczne. Sekcja sportowa integruje żeglarzy, którzy każdego dnia doskonalą swoje umiejętności i systematycznie biorą udział w regatach lokalnych i wyjazdowych. Najmłodsi zawodnicy klubu mają 5 lat, najstarsi ponad 60. Sekcja turystyczna integruje żeglarzy, których największą pasją jest żeglarstwo rekreacyjne. Żeglarze z tej sekcji delektują się dyscypliną na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym często pogłębiając wiedzę na temat szkutnictwa i żeglarstwa morskiego.

Aktualnie klub liczy około 50 czynnych członków i zawodników. Liczba ta systematycznie rośnie i klub powiększa się o kolejnych aktywnych i udzielających się żeglarzy. Swoją działalność klub opiera o pracę społeczną członków. W grupie średzkich żeglarzy znajdują się żeglarze sportowi, turystyczni i pasjonaci. Tak jak szerokie jest spektrum wieku wśród członków, tak i poziom umiejętności jest zróżnicowany. Dzięki zaangażowaniu doświadczonych żeglarzy poziom umiejętności członków klubu systematycznie rośnie. Dorośli członkowie klubu reprezentują różne zawody, co pozwala na ciągły i dynamiczny rozwój klubu.

UKŻ „Środa” jest jedynym klubem żeglarskim w kraju, który ma w swojej historii wprowadzenie zajęć z podstaw żeglarstwa do przedszkola. Dzieci w wieku przedszkolnym (2,5-6 lat) uczyły się podstaw żeglarstwa i razem z rodzicami poznawały tę piękną dyscyplinę.

Żeglarstwo w Środzie Wielkopolskiej „mieście ludzi aktywnych” jest obecne relatywnie od niedawna. Pomimo krótkiej historii klubu średzcy żeglarze zostali zauważeni przez Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski oraz kluby żeglarskie z innych miast w Polsce.

     

              

Data założenia klubu: 29.09.2012r.

W 2012 roku w Środzie Wielkopolskiej wdrożono projekt Patryka Różańskiego polegający na wprowadzeniu żeglarstwa na jezioro miejskie i przeprowadzenie pilotażowych szkoleń z żeglarstwa. Miasto Środa Wielkopolska zakupiło pięć żaglówek szkoleniowych klasy Optimist (dla dzieci w wieku 7-15 lat), które zostały wykorzystane we wdrażanym projekcie. W wyniku przeprowadzonych półrocznych szkoleń utworzono Uczniowski Klub Żeglarski „Środa” zrzeszający wszystkich dotychczasowych uczestników szkoleń i ich rodziców, a założyciel Klubu Patryk Różański został jego pierwszym Komandorem i trenerem. Aktualnie Klubem kieruje komandor Paweł Woźny, który jest członkiem założycielem Klubu.
Z roku na rok Klub rozwija się dzięki wsparciu samorządu: burmistrza miasta Środa Wielkopolska, Gminy Środa Wielkopolska, Starosty i Starostwa Powiatu Średzkiego.