Nota Prawna

Nota prawna
ukzsroda.pl oraz facebook.com/ukzsroda jest oficjalną stroną Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Środa” w Środzie Wielkopolskiej. Korzystanie z tej strony wiąże się z przestrzeganiem warunków praw autorskich.

Prawa autorskie:
Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, filmowe oraz ich układ na stronie ukzsroda.pl oraz facebook.com/ukzsroda należą do Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Środa” i podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania. Niedozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych bez uzyskania pisemnej zgody.
Niektóre elementy strony ukzsroda.pl oraz facebook.com/ukzsroda (takie jak mapy, widżety, itp.) są własnością podmiotów trzecich i są chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Prosimy o udostępnianie materiałów wskazując na źródło ich pochodzenia oraz o podaniu informacji o autorze.
W razie potrzeby udostępnienia naszych materiałów w celach komercyjnych prosimy o kontakt na kontakt@ukzsroda.pl.