Zapisy

Aby zapisać dziecko na zajęcia z żeglarstwa dla dzieci w wieku 6-15 należy:

– wystąpić o przyjęcie do klubu UKŻ „Środa” – rodzic/prawny opiekun dziecka (dziecko na podstawie formularza „zgłoszenia dziecka” automatycznie staje się członkiem uczestnikiem klubu),

– wypełnić formularz zgłoszenia dziecka,

– opłacić w odpowiednim terminie:

1. wpisowe –  jednorazowe „na zawsze”,

2. członkowskie – na cały rok

3. składka – za pierwszy miesiąc zajęć (a następnie co miesiąc)

– dostarczyć zaświadczenie lekarza rodzinnego lub medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w zajęciach z żeglarstwa.

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do Klubu

Karta zgłoszenia dziecka

 

Szkoła Żeglarstwa UKŻ Środa – lokalizacja: Środa Wielkopolska

Płatność za zajęcia należy uregulować do pierwszego dnia zajęć danego miesiąca. Nie opłacenie danego miesiąca w terminie skutkuje nie dopuszczeniem uczestnika kursu do zajęć do czasu uregulowania zaległości. Płatność jest odgórna, nie podlega zwrotowi za niewykorzystane dni treningowe.
Sposób płatności: przelew/wpłata na konto bankowe klubu UKŻ „Środa”.

Dane do przelewu:

BGŻ BNP Paribas 67 2030 0045 1110 0000 0280 4430

Uczniowski Klub Żeglarski „Środa”
Ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
Tytułem: „Zajęcia UKŻ ŚRODA, Imię, Nazwisko, Miesiąc, Rok”.

Przykład:

„Zajęcia UKŻ Środa, Adam Nowak, Kwiecień 2018”.

„Wpisowe do klubu, Adam Nowak”

„Składka członkowska 2018, Adam Nowak”